AB Bostäder - Boendeundersökning

AB Bostäder - Boendeundersökning


Hjälp oss finnas där för er i framtiden!
Vi tillgodoser behovet av attraktiva bostäder som passar för en mångfald av människor och främjar gemenskap och trygghet i Lidköping.
Just nu tittar vi på möjligheter till utveckling i Vinninga.

Dina svar är viktiga i vår beslutsprocess.
Även om du inte står inför en flytt just nu så vet man inte hur våra livssituationer förändras på sikt.

Som tack för ert deltagande, kommer 10 st presentkort 'a 300kr/st på Intersport att lottas ut till de som slutfört enkäten.

För framtiden är dina tankar viktiga!

 

 

Denna undersökning utförs av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB på uppdrag av AB Bostäder.
För mer information om denna undersökning eller andra, vänligen besök https://svema.se eller ring 031-750 87 00