VarumärkesBarometern - Dagens Industri 2020-05

Detta är en oberoende VarumärkesBarometer som genomförs av SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB, på uppdrag av de deltagande företagen.
Undersökningens syfte är att mäta hur välkända varumärken är i olika medier och målgrupper.


SveMa Svenska Marknadsundersökningar
SveMa, Svenska Marknadsundersökningar AB
Analysvägen 3, 435 33 Mölnlycke, Sverige
Telefon: +46 (31) 750 87 00
https://www.svema.se

Uppdragsgivare: SveMa Svenska Marknadsundersökningar AB, OrgNr: 556360-3835